Brief van Aanbeveling

Brief van Aanbeveling geschreven door LEAD Asia-Pacific, SIL International.

Brief van Aanbeveling

LEAD Asia-Pacific, SIL International,
41/5 Soi Sailom,
Phahol Yothin Road,
Phayathai, Samsennai,
Bangkok 10400, Thailand,

languageimpact@sil.org  

27 mei 2021

Voor wie het aangaat:

Gegroet in de naam van Christus. We prijzen onze God voor uw toewijding aan Gods missie in de wereld, en in het bijzonder voor uw interesse om hierin naast Peter Jan en zijn gezin te gaan staan, nu zij nadenken over hun volgende stap in dit avontuur. We willen deze mogelijkheid benutten om Peter Jan van harte bij u aan te bevelen, om u te vertellen hoe blij we zijn dat hij ons team komt versterken, en om u uit te leggen hoe belangrijk dit specifieke werk in Gods missie is.

Peter Jan zal deel uit gaan maken van het team van LEAD Asia-Pacific, onderdeel van SIL International en partner van Wycliffe Bijbelvertalers. LEAD Asia-Pacific gelooft dat blijvende verandering alleen mogelijk is als mensen met respect worden behandeld; respect voor wie ze zijn en respect voor wat zij zelf belangrijk vinden. Daarom werken we samen met partners in Azië, het Pacifische gebied en ook daarbuiten, om te zorgen dat de gemeenschappen die minderheidstalen spreken in het centrum staan van elke missie en van al het ondersteuningswerk dat daar verricht wordt. Wij zorgen er voor dat de lokale ervaring en kennis van de mensen een cruciaal onderdeel zijn van het zoeken naar oplossingen voor hun belangrijkste problemen. Milieuvraagstukken zijn op dit moment een van de belangrijkste uitdagingen die in het hele gebied een rol spelen, of dat nu vraagstukken zijn gerelateerd aan het klimaat (stijging van de zeespiegel, veranderende weer patronen, enz.) of vraagstukken gerelateerd aan veranderend landgebruik (landdegradatie, erosie, verlies van biodiversiteit, oliepalmplantages, illegale houtkap, watertoevoer, enz.).

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. (Rom. 8:19)

Terwijl wij als LEAD Asia-Pacific doorgaan met het ondersteunen van onze partners op het veld, zien we met eigen ogen hoe er door gemeenschappen geworsteld wordt om adequaat te reageren op de uitdagingen die er zijn. Op hetzelfde moment zien we ook de mogelijkheden om te getuigen van Gods goedheid aan gemeenschappen die Hem nog niet kennen, juist door hen te ondersteunen bij het zorgen voor de schepping. We zijn ons er al een tijd van bewust dat we ons team juist op dit vlak uit moeten breiden, zodat we onze partners beter kunnen ondersteunen. Daarom zijn we erg blij dat Peter Jan ons team hierin komt versterken en met de mogelijkheden die zijn komst geeft om de gemeenschappen in Azië en het Pacifische gebied nog beter te kunnen ondersteunen.

We willen u dan ook heel hartelijk bedanken dat u overweegt om Peter Jan en ons hierbij te helpen.


Hoogachtend,

Manna Mondal, Director LEAD Asia-Pacific

Bovenstaande brief is vertaald uit het Engels. De originele versie kunt u hier vinden.