Gesprekken over het klimaat - Videos

gesprekken over het klimaat

Gesprekken over het klimaat - Videos

Wat is Creation Care?

Om een indruk te krijgen van het soort werk waar ik bij betrokken ben en wat voor invloed dat op mensen heeft, kunt u de volgende video’s bekijken. Deze video’s geven een beeld van het werk van the Reformed Churches of North America (Gereformeerde Kerken van Noort Amerika) in Kenia.

 

Gesprekken over het klimaat: De wereld die we hebben gekregen


Gesprekken over het klimaat: Een morele verantwoordelijkheid


Gesprekken over het klimaat: Het verhaal gaat door


Gesprekken over het klimaat: Het begin van een vernieuwde schapping.