Geloof en Landbouw

20240220_091655

Geloof en Landbouw

  • Peter Jan de Vries

“Hoe kijkt men in jouw omgeving tegen boeren aan, positief of negatief?”

“Wat zegt de Bijbel over landbouw?”

“Is landbouw een zegen of een vloek?”

Dit zijn een aantal van de vragen die langskomen tijdens de cursus Geloof en Landbouw in Thailand. Uit de antwoorden en het gesprek dat hierop volgt blijkt duidelijk dat er in de verschillende Aziatische landen een negatief beeld heerst over het leven en werken als boer. Het boerenleven wordt gezien als een leven in armoede, een noodzakelijk kwaad waar je als het even kan zo snel mogelijk uit wilt komen.

IMG_8160 2

Vandaar ook het belang van de workshop Geloof en Landbouw die wij aanbieden. Het gaat dan over hoe God landbouw bedoeld heeft, over landbouw en boeren in de Bijbel, maar ook over praktische overwegingen: een gezonde bodem, wel of niet kunstmest gebruiken, wat is het nut van bomen, hoe maak je goede compost of eigen bestrijdingsmiddelen, enz. Elke module begint met Gods Woord en brengt die zo dicht mogelijk bij het dagelijkse leven. Daarbij gaan de deelnemers zelf met Bijbelteksten aan de slag om deze toe te passen op hun eigen leven en op hun eigen uitdagingen.

DSCN5843

De meer theoretisch modules van Geloof en Landbouw worden afgewisseld met praktisch trainingen, georganiseerd door de medewerkers van ECHO Asia, de locatie waar we deze cursus aanbieden. Het gaat dan o.a. over composteren, het stimuleren van bodemleven, groenbemesting, biochar, het bewaren van zaden, het zelf produceren van veevoeders en het bouwen van een biologisch waterfilter.

DSCN5480