Seminar over Scheppingszorg

Als wij onze leerlingen leren hoe belangrijk scheppingszorg is, kunnen zij dat weer doorgeven aan hun toekomstige leerlingen en ook aan de andere mensen in de dorpen waar ze gaan lesgeven.

Seminar over Scheppingszorg

  • Peter Jan de Vries

‘Als wij onze leerlingen leren hoe belangrijk scheppingszorg is, kunnen zij dat weer doorgeven aan hun toekomstige leerlingen en ook aan de andere mensen in de dorpen waar ze gaan lesgeven. Zo helpen we in Papoea een positieve verandering op gang te brengen.’ Zegt één van de leraren tijdens de vergadering.

We zijn op de STKIP-school en praten met alle leraren na over de seminar Scheppingszorg die ik de vorige dag heb gegeven en over de vervolgstappen die de school in dat kader zou kunnen nemen. STKIP is een christelijke PABO die opgezet is met steun uit Nederland. Tijdens de vergadering raak ik steeds meer onder de indruk van de positieve energie en de motivatie van de leraren om Scheppingszorg ook echt in praktijk te brengen.

De dag van het seminar is de eerste dag na de vakantie en de hele zaal zit vol met leraren en leerlingen. Na een overdenking over scheppingszorg vanuit bijbels perspectief, denken ze in groepjes na over de uitdagingen waar ze in Papoea in het dagelijkse leven mee te maken hebben. Bij het presenteren van de resultaten moeten ze ook aangeven wat voor mogelijke oplossingen er zijn.

Daarna gaan we verder met nadenken over de modules van Faith and Farming, die in Nigeria zijn ontwikkeld. Omdat de context van Papoea in bepaalde opzichten nogal verschilt me de situatie in Nigeria vraag ik de seminar deelnemers om aan te geven welke modules wel en niet in de Papoea situatie passen. Daarnaast doen ze ook voorstellen voor onderwerpen die nog niet behandeld zijn in de huidige modules. Heel nuttig voor mij om verder mee aan het werk te gaan.

Aan het einde van het seminar geef ik nog een introductie over Vetiver gras en al zijn bijzondere eigenschappen. Ik heb Vetiver scheuten meegenomen en diezelfde middag nog worden ze geplant in de moestuin van STKIP. Ze willen Vetiver graag gaan gebruiken voor het schoonmaken van hun afvalwater en het schoonhouden hun visvijvers.

Sindsdien heb ik regelmatig contact met STKIP om ze te ondersteunen waar ik kan.

  • Schepping
  • STKIP-school
  • PABO
  • Faith and Farming
  • lj